Gyógypedagógiai foglalkozás

Szolgáltatások

Iskola előkészítő foglalkozás: Az iskola előkészítő foglalkozásokon való részvétel segítheti a problémamentes iskolakezdést. Az óvoda után éles váltás lehet az iskolakezdés, mivel a jelenlegi rendszerben a tanulóknak sok olyan követelménynek kell megfelelni, amire az óvodában nem tudják őket megfelelően felkészíteni. Játékos formában azonban könnyen felkészülhetnek a gyermekek az iskolára.

A foglalkozásokon kiemelt hangsúlyt kapnak az alábbi részképességek fejlesztése:

  • motoros képességek, finommotorika,
  • emlékezet,
  • figyelem,
  • testséma,
  • beszéd- és szövegértés fejlesztése.

Az olvasás, írás és számolás majdani tanulását megfelelő játékos módszerekkel készítjük elő.

Az olvasás előkészítésénél nagy hangsúlyt kap az akusztikus és a vizuális észlelés fejlesztése mellett a térbeli és síkbeli tájékozódás is.

Az írás előkészítésénél a helyes testtartás, megfelelő ceruzafogás, íráselemek megtanítása, a szerialitás képességének a fejlesztése a fő cél.

A számolás előkészítésénél a gondolkodás képességeinek fejlesztése, számfogalom kialakítása a 20-as számkörben, mértani formák megismerése, matematikai szókincs megtanítása a cél.

Ajánlott az iskolába kerülés előtti évben 5-6 éves gyerekeknek. Egy foglalkozás 45 perces, a gyerek egyedül vesz részt rajta.

Mozgásnevelés: A mozgásnevelést szomatopedagógiai szakirányon végzett gyógypedagógus végzi. A mozgásnevelés alatt alapvetően a motoros képességek fejlesztését értjük. A személyre szabott, egyéni foglalkozáson általános dolgokkal, mint lúdtalp kezelése, megelőzése, gerincferdülés megelőzése és kezelés mellett különböző típusú mozgáskorlátozott gyerekek mozgásfejlesztését is végezzük, mint végtagredukciós fejlődési rendellenességek, amputáltak, izomdisztófiások, agykárosodás utáni rendellenességek.

A mozgásnevelés feladata:

  • a mozgásszervi betegségben szenvedő gyerekek állapotának aktív testgyakorlatokkal történő javítása,
  • testi képességek fejlesztése (erő, állóképesség, gyorsaság)
  • koordináció fejlesztése,
  • mozgásműveltség kiszélesítése, sportolási igény kielégítése

Célja a panaszok csökkentésével egy jobb életminőség elérése.

Kérjük, a szolgáltatásokkal kapcsolatos Fontos információkat is olvassa el!

A szolgáltatás ára: 8.000 Ft

Fontos információk

Tisztelt Pácienseink!

Központunk területén kötelező a maszk, illetve annak szabályos használata. A maszknak takarnia kell a szájat és az orrot is. Kérjük, hogy viseljék a maszkot megfelelően.

A recepciós pultoknál érintésmentes testhőmérsékletmérés mérés történik.

Kérjük, hogy dolgozóink és a többi páciens megóvása érdekében is kísérőtne  hozzanak magukkal, kizárólag csak nagyon indokolt esetben.

Kísérők az intézmény területén kívül, az épület aulájában tudnak várakozni.

A váróteremben egymástól minél nagyobb távolságban tartózkodjanak.

Légúti megbetegedés (köhögés, légszomj) vagy lázas állapot esetén  vizsgálatot nem végzünk, kérjük, ilyen panaszok esetén ne jöjjenek vizsgálatra, illetve minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a családorvosukkal. Ilyen jellegű panaszok ellátásával eleve nem foglalkozunk.

Központunk bejáratánál automata kézfertőtlenítőt helyeztünk el, illetve a mosdókban automata szappanadagolók találhatóak, ezek használatával mindannyian hozzájárulhatunk a járvány megfékezéséhez.

Amennyiben változás következik be a továbbiakban, arról haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket honlapunkon és közösségi oldalainkon.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Újbuda Medical Center